THÙNG CARTON 3 LỚP

Hotline: 0903987882
icon-vi icon-en icon-cn
THÙNG CARTON 3 LỚP

THÙNG CARTON 3 LỚP

  • Liên hệ
  • 07.01.2022
  • 1825

Thùng carton 3 lớp  được sản xuất từ chất liệu carton 3 lớp gồm 2 lớp thông thường phẳng bên ngoài và một lớp sóng giữa, kích thước theo yêu cầu đơn hàng, chất liệu giấy do khách hàng lựa chọn.

  • Chi tiết sản phẩm
  • Bình luận
  •  Carton 3 lớp gồm 2 lớp thông thường phẳng bên ngoài và một lớp sóng giữa
  •  Kích thước: Theo yêu cầu khách hàng
  •  Chất liệu giấy khác nhau theo nhu cầu sử dụng và yêu cầu khách hàng
  •  Sử dụng đóng hàng trong công nghiệp thực phẩm, xuất khẩu, lưu kho bãi
ĐỐI TÁC